Sukeltajan pätevyys rakennustyössä

Luvat ja ilmoitukset - Sukeltajien pätevyys

Valtioneuvoston asetuksen rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta mukaan sukellustyötä saa tehdä vain pätevä sukeltaja. Sukeltajalla tulee olla suoritettuna ammattisukeltajan ammattitutkinto tai soveltuva kevytsukeltajan tutkinto. Vaadittava sukeltajan tutkinto määräytyy sukellussyvyyden, työtehtävän, käytettävien sukelluslaitteiden ja työmenetelmän mukaan.

Asetus kumoaa rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen (674/1996). Päätöksen nojalla saatu pätevyys jää kuitenkin voimaan.

Vedessä tehtävästä rakennustyöstä säädetään lisäksi rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Sukellustyö on ryhmitelty pääasiassa sen mukaan, missä syvyydessä työskennellään. Kevytsukeltajan työskentelysyvyys on enintään 30 metrin syvyydessä ja ammattisukeltajan yli 30 metrin syvyydessä.

Sukeltajan tehtävänmukainen pätevyys on tarkastettava sitä koskevasta todistuksesta ennen palvelussuhteen solmimista tai viimeistään ennen sukellustyön aloittamista.

Pätevyyden osoittaminen

Kevytsukeltajan pätevyys tehtävään osoitetaan suoritetun kevytsukeltajan tutkinnosta annetulla todistuksella, ammattisukeltajan pätevyys ammattisukeltajan tutkinnosta annetulla todistuksella.

Ulkomailla sukeltajan pätevyyden saaneen henkilön kelpoisuudesta tehdä Suomessa rakennustyötä veden alla päättää hakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Yhteystiedot. Ennen päätöstä voidaan kuulla valtakunnallista sukellusalan tutkintotoimikuntaa.

Pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään ulkomailla suoritetusta tutkinnosta saatu tutkintotodistus taikka muu vastaava asiakirja.