Henkilöitä keskustelemassa Henkilöitä keskustelemassa

Tietoa meistä

Näkökulmia työsuojeluun -blogi

Blogin esittely

Tässä blogissa työsuojelutarkastajamme, juristimme ja viestijämme kertovat omasta työstään. Aiheet vaihtelevat laidasta laitaan, sillä työsuojeluviranomainen valvoo yli sataa työelämää säätelevää lakia. Myös äänensävyt luonnollisesti vaihtelevat, kun jokainen kirjoittaa asioista omasta näkökulmastaan. Mutta asian, eli suomalaisen työelämän, ytimessä ollaan jokaisessa blogitekstissä.

Huomaathan, että kommentit julkaistaan vasta tarkistuksen jälkeen. Asiattomia tai aiheeseen liittymättömiä kommentteja emme julkaise.

Uutisarkisto

 • Päivi Laakso 24.4.2023 (0)
  Monella teollisuuden tai rakennusalan työpaikalla on luotu työturvallisuuskulttuuri, jossa seurataan tapaturmataajuutta, ilmoitetaan läheltä piti -tilanteista ja suojavarusteiden käyttäminen on itsestään selvää. Mutta miten luoda turvallinen työkulttuuri asiantuntijatyössä?  Mielenterveyssyist ...
 • Emma Helenius 6.4.2023 (0)
  Säkerheten är en av arbetstagarnas viktigaste rättigheter och dess betydelse framhävs särskilt i farliga arbetsuppgifter, såsom takarbeten. Tyvärr beror många arbetsolyckor just på underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna, vilket kan få allvarliga följder. Detta framkommer också i fall där arb ...
 • Emma Helenius 6.4.2023 (0)
  Työn turvallisuus on yksi työntekijöiden tärkeimmistä oikeuksista ja sen merkitys korostuu erityisesti vaarallisissa työtehtävissä, kuten kattotöissä. Valitettavasti monet työtapaturmat johtuvat juuri turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä, mikä saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia. Tämä tulee esiin m ...
 • Mikko Koivisto 24.3.2023 (0)
  Olen tehnyt työurani aikana yli 200 tapaturmatutkimusta. On yksi perusluontoinen asia, joka huonosti hoidettuna maksaa työntekijöille terveyden ja työnantajalle paljon rahaa. Työturvallisuuslaissa mielestäni tärkeimpänä kohtana on vaarojen selvittäminen ja arviointi. Siis se ”kymppipykälä”, josta t ...
 • Marjo Vänskä 14.3.2023 (0)
  Sedan 2001 ska arbetsplatserna göra en lagstadgad skriftlig riskbedömning av kemiska agenser. Trots detta möter inspektörerna fortfarande arbetsplatser som inte har fullgjort någon av sina skyldigheter i fråga om kemikalier.  Kemikaliesäkerheten är som ett stort monster på arbetsplatserna. Då ...