Julkaisut - Yleistä

Työsuojeluhallinto julkaisee oppaita, raportteja, työpaikkatiedotteita ja vuosikertomusta. Julkaisut-osioon on koottu myös toimintaa ohjaavat valvontaohjeet. Runkosuunnitelmat ja tulossopimukset on koottu Työsuojeluviranomaisen toiminta -sivulle.

Vuodesta 2017 alkaen uudet oppaat ja raportit on laadittu helposti näytöllä selattavaksi verkkojulkaisuiksi. Julkaisuista on saatavissa myös kevyempi pdf-versio, joka voidaan tarvittaessa tulostaa A4-koossa.

Yksittäisiä vanhassa formaatissa olevia oppaita on vielä linkitettynä aiheesta kertovien verkkosivujen yhteyteen. Niiden sisältöä ajantasaistetaan ja siirretään uuteen julkaisumuotoon vähitellen.

Tervettä ja turvallista työtä - Opas työnantajuuteen

Tervettä ja turvallista työtä 2019 -oppaan kansi

Tervettä ja turvallista työtä on opas (2019) erityisesti mikro- ja pienyrittäjien tarpeisiin. Se ohjaa yrittäjää huolehtimaan keskeisistä työturvallisuuden ja työterveyden prosesseista. Oppaaseen on koottu perusasiat, jotka jokaisen työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöitä palkatessaan. Se auttaa myös eteenpäin tiedon haussa.

> Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas