Henkilöitä keskustelemassa Henkilöitä keskustelemassa

Tietoa meistä

Työpaikkatiedotteet

Työpaikkatiedotteet

Työpaikkatiedotteilla viestitään työpaikoille ja työsuojeluhallinnon sidosryhmille lainsäädännön, tarkastuskäytäntöjen ja hallinnon linjausten muutoksista, uudistuksista tms. Sivulle kootut tiedotteet ovat tarkastajien, työpaikkojen ja sidosryhmien käytettävissä.

Työpaikkatiedotteet ovat pdf-muotoisia. Tyosuojelu.fin uudistuttua lokakuussa 2015 eivät vanhemmissa tiedotteissa olevat linkit verkkopalveluun välttämättä enää toimi.

Työpaikkatiedote 4/2023:
Hakkuut myrskytuhometsissä

Työpaikkatiedote 3/2023:
Työsuojeluviranomaisten tiedote metsäalan työnantajille

  • Saatavana myös ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi

Työpaikkatiedote 2/2023:
Ulkomaalaislain muutokset koskien työnantajan velvollisuuksia (pdf)

Työpaikkatiedote 1/2023:
Työtunneille on yläraja myös määräaikaisissa työsuhteissa

Työpaikkatiedote 8/2022:
Yhteisen työpaikan töiden vaarojen arviointi tarkemmaksi (pdf)

Työpaikkatiedote 7/2022:
Ketjuterä tai hammastettu puuntyöstöterä ei ole turvallinen kulmahiomakoneessa (pdf)

Työpaikkatiedote 6/2022:
Käsin hionta sorvilla on kielletty työmenetelmä (pdf)

Työpaikkatiedote 5/2022:
Biologiset vaarat työpaikalla (pdf)

Työpaikkatiedote 4/2022:
Vähennä työn kuormittavuutta – ehkäise väkivaltaa työssä (pdf)

Työpaikkatiedote 3/2022:
Vuokratyöntekijän työturvallisuudesta vastaavat sekä vuokra- että käyttäjäyritys (pdf)

Työpaikkatiedote 2/2022:
Yhteinen työpaikka (pdf)

Työpaikkatiedote 1/2022:
Asbestipurkutyölupa edellyttää hakijalta riittäviä selvityksiä (pdf)

Työpaikkatiedote 4/2021:
Koronalle työssä altistuneet työntekijät tulee luetteloida (pdf)

Työpaikkatiedote 3/2021:
Nuorelle työntekijälle vaarallisista töistä on ilmoitettava (pdf)

Työpaikkatiedote 1/2021: 
Työnantajan vastuu ajo- ja lepoaikatietojen käsittelyssä (pdf)

Työpaikkatiedote 8/2020:
Tärkeää tietoa panostajan pätevyyskirjoista – Panostajalain siirtymäsäännös päättyy 1.9.2021

Työpaikkatiedote 7/2020:
Valmistajan, maahantuojan ja myyjän vastuut rakennuskoneiden turvallisuudesta

Työpaikkatiedote 6/2020:
Vähennä työn fyysistä kuormitusta

Työpaikkatiedote 5/2020:
Henkilöstövuokrausyrityksen vastuu ajo- ja lepoaikatietojen säilyttämisessä

Työpaikkatiedote 4/2020:
Onko yrityksenne työtapaturmien torjunta kunnossa?

Työpaikkatiedote 3/2020:
Sisäilmasto-ongelmia työpaikalla? Ohjeita ongelman käsittelyyn ja ratkaisemiseen

Työpaikkatiedote 1/2020:
Älä altista työntekijää syöpävaaralle

Työpaikkatiedote 5/2019:
Kemikaalit ja kemialliset tekijät

Työpaikkatiedote 3/2019:
Henkilönsuojaimen suojaavuuden varmistaminen

Työpaikkatiedote 2/2019:
Työyhteenliittymä ei voi toimia päätoteuttajana rakennustyömaalla

Työpaikkatiedote 1/2019:
Tapaturma ja siihen johtaneet tekijät tutkittava

Työpaikkatiedote 11/2018:
Kesähelteellä työskenneltäessä työtilan jäähdytys ja työn tauotus on tärkeää

Työpaikkatiedote 10/2018:
Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta

Työpaikkatiedote 9/2018:
Työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Työpaikkatiedote 8/2018:
Tietoa Suomeen työntekijöitä lähettävälle yritykselle

Työpaikkatiedote 7/2018:
Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot

Työpaikkatiedote 6/2018:
Työsuojelun sähköiset asiointilomakkeet

Työpaikkatiedote 5/2018:
Lisätyön tarjoaminen osa-aikaiselle työntekijälle

Työpaikkatiedote 3/2018:
Lumenpudotus tulee tehdä oikein

Työpaikkatiedote 2/2018:
Työterveyshuolto on järjestettävä kaikilla työpaikoilla

Työpaikkatiedote 1/2018:
Määräaikaiselle työsuhteelle tulee olla peruste

Työpaikkatiedote 3/2017:
Työntekijöiden lähettämisestä on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 1.9.2017 alkaen

Työpaikkatiedote 1/2017:
Rakennuttajan velvollisuudet rakennustyömaalla

Työpaikkatiedote 3/2016:
Rakentamisessa käytettävät kemikaalit voivat aiheuttaa vakavan terveysvaaran

Työpaikkatiedote 1/2016:
Uusi panostajalaki voimaan 1.9.2016

Työpaikkatiedote 1/2015:
Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa

Työpaikkatiedote 11/2008 (Päivitetty 31.7.2014):
Tilaajavastuulaki ja ulkopuolisen työvoiman käyttö

Työpaikkatiedote 2/2014 (Päivitetty 17.2.2014):
Nosturilla nostaminen on vaarallista työtä

Työpaikkatiedote 2/2013:
Työaikojen haitallinen kuormitus on selvitettävä

Työpaikkatiedote 1/2013:
Väkivallan uhan torjunta on tärkeä osa työpaikan turvallisuusjohtamista

Työpaikkatiedote 5/2012:
Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistoiminta on tiivistynyt

Työpaikkatiedote 2/2012:
Kertarakentajan tulee huolehtia työturvallisuudesta

Työpaikkatiedote 2/2011:
Varoitusvaatetus ehkäisee pimeällä työtapaturmia

Työpaikkatiedote 4/2010:
Epäasiallinen kohtelu työpaikalla

Työpaikkatiedote 3/2010:
Väkivallan uhka työssä

Työpaikkatiedote 2/2010:
Kemikaaliriskejä tarkastetaan huonekaluteollisuudessa