Työpaikkatiedotteet

Työpaikkatiedotteilla viestitään työpaikoille ja työsuojeluhallinnon sidosryhmille lainsäädännön, tarkastuskäytäntöjen ja hallinnon linjausten muutoksista, uudistuksista tms. Sivulle kootut tiedotteet ovat tarkastajien, työpaikkojen ja sidosryhmien käytettävissä.

Työpaikkatiedotteet ovat pdf-muotoisia. Tyosuojelu.fin uudistuttua lokakuussa 2015 eivät vanhemmissa tiedotteissa olevat linkit verkkopalveluun välttämättä enää toimi.

Työtunneille on yläraja myös määräaikaisissa työsuhteissa (pdf)
Työpaikkatiedote 1/2023

Yhteisen työpaikan töiden vaarojen arviointi tarkemmaksi (pdf)
Työpaikkatiedote 8/2022

Ketjuterä tai hammastettu puuntyöstöterä ei ole turvallinen kulmahiomakoneessa (pdf)
Työpaikkatiedote 7/2022

Käsin hionta sorvilla on kielletty työmenetelmä (pdf)
Työpaikkatiedote 6/2022

Biologiset vaarat työpaikalla (pdf)
Työpaikkatiedote 5/2022

Vähennä työn kuormittavuutta – ehkäise väkivaltaa työssä (pdf)
Työpaikkatiedote 4/2022

Vuokratyöntekijän työturvallisuudesta vastaavat sekä vuokra- että käyttäjäyritys (pdf)
Työpaikkatiedote 3/2022

Yhteinen työpaikka (pdf)
Työpaikkatiedote 2/2022

Asbestipurkutyölupa edellyttää hakijalta riittäviä selvityksiä (pdf)
Työpaikkatiedote 1/2022

Koronalle työssä altistuneet työntekijät tulee luetteloida (pdf)
Työpaikkatiedote 4/2021

Nuorelle työntekijälle vaarallisista töistä on ilmoitettava (pdf)
Työpaikkatiedote 3/2021

Työnantajan vastuu ajo- ja lepoaikatietojen käsittelyssä (pdf)
Työpaikkatiedote 1/2021

Tärkeää tietoa panostajan pätevyyskirjoista – Panostajalain siirtymäsäännös päättyy 1.9.2021
Työpaikkatiedote 8/2020

Valmistajan, maahantuojan ja myyjän vastuut rakennuskoneiden turvallisuudesta
Työpaikkatiedote 7/2020

Vähennä työn fyysistä kuormitusta
Työpaikkatiedote 6/2020

Henkilöstövuokrausyrityksen vastuu ajo- ja lepoaikatietojen säilyttämisessä
Työpaikkatiedote 5/2020

Onko yrityksenne työtapaturmien torjunta kunnossa?
Työpaikkatiedote 4/2020

Sisäilmasto-ongelmia työpaikalla? Ohjeita ongelman käsittelyyn ja ratkaisemiseen
Työpaikkatiedote 3/2020

Älä altista työntekijää syöpävaaralle
Työpaikkatiedote 1/2020

Kemikaalit ja kemialliset tekijät
Työpaikkatiedote 5/2019

Henkilönsuojaimen suojaavuuden varmistaminen
Työpaikkatiedote 3/2019

Työyhteenliittymä ei voi toimia päätoteuttajana rakennustyömaalla
Työpaikkatiedote 2/2019

Tapaturma ja siihen johtaneet tekijät tutkittava
Työpaikkatiedote 1/2019

Kesähelteellä työskenneltäessä työtilan jäähdytys ja työn tauotus on tärkeää
Työpaikkatiedote 11/2018

Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta
Työpaikkatiedote 10/2018

Työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Työpaikkatiedote 9/2018, saatavana myös ruotsiksi

Tietoa Suomeen työntekijöitä lähettävälle yritykselle
Työpaikkatiedote 8/2018
Saatavana myös englanniksi, viroksi, latviaksi, liettuaksi ja saksaksi

Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot
Työpaikkatiedote 7/2018

Työsuojelun sähköiset asiointilomakkeet
Työpaikkatiedote 6/2018, saatavana myös ruotsiksi

Lisätyön tarjoaminen osa-aikaiselle työntekijälle
Työpaikkatiedote 5/2018

Lumenpudotus tulee tehdä oikein
Työpaikkatiedote 3/2018

Työterveyshuolto on järjestettävä kaikilla työpaikoilla
Työpaikkatiedote 2/2018

Määräaikaiselle työsuhteelle tulee olla peruste
Työpaikkatiedote 1/2018

Työntekijöiden lähettämisestä on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 1.9.2017 alkaen
Työpaikkatiedote 3/2017, saatavana myös ruotsiksi

Työnantajan selvitysvelvollisuus TE-toimistolle ulkomaisesta työvoimasta
Työpaikkatiedote 2/2017, saatavana myös ruotsiksi

Rakennuttajan velvollisuudet rakennustyömaalla
Työpaikkatiedote 1/2017, saatavana myös ruotsiksi

Rakentamisessa käytettävät kemikaalit voivat aiheuttaa vakavan terveysvaaran
Työpaikkatiedote 3/2016

Uusi panostajalaki voimaan 1.9.2016
Työpaikkatiedote 1/2016

Ulkomaalaisten oikeus ansiotyöhön määräytyy kansalaisuuden mukaan
Työpaikkatiedote 3/2015, saatavana myös ruotsiksi

Hakkuut myrskytuhometsissä
Työpaikkatiedote 6/2012 (Päivitetty 2.10.2015)

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa
Työpaikkatiedote 1/2015

Tilaajavastuulaki ja ulkopuolisen työvoiman käyttö
Työpaikkatiedote 11/2008 (Päivitetty 31.7.2014)

Nosturilla nostaminen on vaarallista työtä
Työpaikkatiedote 2/2014 (Päivitetty 17.2.2014)

Työaikojen haitallinen kuormitus on selvitettävä
Työpaikkatiedote 2/2013, saatavana myös ruotsiksi

Väkivallan uhan torjunta on tärkeä osa työpaikan turvallisuusjohtamista
Työpaikkatiedote 1/2013

Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistoiminta on tiivistynyt
Työpaikaktiedote 5/2012

Kertarakentajan tulee huolehtia työturvallisuudesta
Työpaikkatiedote 2/2012

Varoitusvaatetus ehkäisee pimeällä työtapaturmia
Työpaikkatiedote 2/2011

Epäasiallinen kohtelu työpaikalla
Työpaikkatiedote 4/2010, saatavana myös ruotsiksi

Väkivallan uhka työssä
Työpaikkatiedote 3/2010, saatavana myös ruotsiksi

Kemikaaliriskejä tarkastetaan huonekaluteollisuudessa
Työpaikkatiedote 2/2010, saatavana myös ruotsiksi