Henkilöitä keskustelemassa Henkilöitä keskustelemassa

Tietoa meistä

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee työsuojeluhallinnon Tyosuojelu.fi-verkkopalvelua ja on laadittu 7.9.2020 ja päivitetty 22.12.2022. Seloste perustuu sovellustoimittajan ja saavutettavuusarvioinnin toteuttaneen ulkopuolisen asiantuntijatahon havaintoihin sekä verkkopalvelun ylläpidon itsearviointiin saavutettavuudesta.

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelu

Työsuojeluhallinto pyrkii takaamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti. Tyosuojelu.fi on julkaistu nykyisessä muodossaan lokakuussa 2015. Teknisessä toteutuksessa ja visuaalisessa suunnittelussa oli lähtökohtana WCAG 2.0 -ohjeiden taso AA. Ulkopuolinen asiantuntija teki julkaisuajankohtana verkkopalvelulle saavutettavuustestauksen. Testausraportin mukaan saavutettavuuden taso oli erittäin hyvä.

Tyosuojelu.fi on siirretty kesäkuussa 2019 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen uudelle palvelinalustalle ja Liferay-julkaisujärjestelmä on päivitetty uuteen DXP 7.1 -versioon. Verkkopalvelulle on tehty uusi ulkopuolisen asiantuntijan saavutettavuusarviointi yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa huhtikuussa 2021.

Ei-saavutettava sisältö ja sen korjaus

Tyosuojelu.fi vastaa suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Kaikilta osin verkkopalvelu ei ole saavutettava ja havaittuja puutteita ovat:

  • Lomakkeet ja muut liitetiedostot (pdf, doc ym.) eivät ole kaikilta osin saavutettavia. 
  • Sisältösivuilla on jonkin verran kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Osa kaavioista on toteutettu kuvina, eikä kaikelle tällaiselle sisällölle ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.
  • Tekstin otsikkotasojen käytössä on paikoin puutteita. Kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja joissakin sisällöissä otsikkotason yli on hypätty.
  • Valikkorakenteessa alimpien tasojen valikko-otsikot eivät ole kaikilta osin kuvaavia.
  • Ulkoisten linkkien Avautuu uuteen ikkunaan -linkkiteksti on osalla ruotsin- ja englanninkielisistä sivuista suomeksi ja teksti puuttuu yksittäisistä linkeistä kokonaan.

Syy vaatimusten noudattamatta jättämiselle on suuren sisältömäärän aiheuttama kohtuuton rasite. Tyosuojelu.fin ylläpito tekee jatkuvasti työtä palvelussa havaittujen saavutettavuuspuutteiden ratkaisemikseksi. Saavutettavuusarvioinnissa todettujen puutteiden korjaaminen on käynnissä. Tavoitteena on korjata puutteet 31.12.2023 mennessä.

Muiden tahojen tuottama materiaali

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun ylläpito ei vastaa muiden tahojen tuottaman aineiston saavutettavuudesta. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi palveluun linkitetyt KEHA-keskuksen tuottamat asbestipurkutyön ja rakennustyön ennakkoilmoittamisen verkkolomakkeet ja sosiaali- ja terveysministeriön osaksi sivustoa tuottamat asiakirjat, kuten markkinavalvontapäätökset. Vastuu näiden aineistojen saavutettavuudesta on palveluntuottajilla.

Palautetta saavutettavuudesta

Jos havaitsit saavutettavuuspuutteen Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa, voit ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen tyosuojelu.verkkopalvelu@avi.fi tai verkkopalvelun palautelomakkeella. Verkkopalvelun ylläpito tekee parhaansa puutteiden korjaamiseksi ja vastaa yhteystietonsa jättäneiden palautteeseen mahdollisemman nopeasti, viimeistään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.

Jos et ole tyytyväinen palautteeseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai selvityspyynnön saavutettavuutta valvovaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Tarkempaa tietoa löydät seuraavilta verkkosivuilta: