Neuvonta, ohjaus ja valvonta

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Neuvontaa, ohjausta ja valvontaa - Yleistä

Meihin työsuojelun vastuualueelle voi ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvissa työpaikkojen työympäristöasioihin, työoloihin ja työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. 

Yhteydenoton käsittely siirtyy kyseisistä asioista vastaavalle virkamiehelle työsuojelun vastuualueella.

Puhelimitse meille voi tehdä

  • tapaturmailmoitukset (vakavasta työtapaturmasta)
  • omaan työpaikkaan liittyvät tarkastuspyynnöt.

Kirjallisesti meille on toimitettava

  • toimenpidepyynnöt 
  • poikkeuslupa-anomukset. 

Viranomaisen toimia edellyttävissä kirjallisissa toimenpidepyynnöissä on ilmettävä asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä työsuojeluvalvonnalle esitettävät vaatimukset perusteineen.

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Neuvontaa, ohjausta ja valvontaa - Muualla Tyosuojelu.fissä