Kunta-ala

Valtakunnallinen kunta-alan työnantajiin kohdistuva valvontahanke - Alasivu

Kunta-alan valvontahanke:
Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Työsuojeluhallinto toteutti vuosina 2012 – 2015 valtakunnallisen kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015”. Valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena oli kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen.

Työturvallisuuden hallinnassa korostuu johdon sitoutuminen, joten hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota työpaikan johdon vaikutusmahdollisuuksiin turvallisen ja terveellisen työn ja työolosuhteiden turvaamiseksi. Työpaikkojen oma-aloitteisuus on tärkeää, sillä uusien menetelmien ja välineiden luominen työolojen parantamiseksi tapahtuu aina työpaikalla ja työyhteisössä.

Valvontaa kohdistettiin kunnan koko organisaatioon eli ylimpään johtoon, toimialan/tulosalueen johtoon sekä toimialan/tulosalueen eri työpaikkoihin ja toimipisteisiin. Valvontaa suunnattiin erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutuksen toimialoille. Valvonnan kohdentamisessa huomioitiin alueelliset tarpeet, joiden perusteella kukin aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue päätti valvonnan suuntaamisesta myös muille kunta-alan toimialoille.

Valvontahankkeen valtakunnallisesta koordinoinnista ja raportoinnista huolehti valtakunnallinen hankeryhmä, jossa oli edustajat jokaiselta aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta sekä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastosta (TSO).

Hankeryhmään kuuluivat koordinaattorina ylitarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen AVIsta, ylitarkastaja Auli Tukiainen Itä-Suomen AVIsta, tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen AVIsta, ylitarkastaja Tuija Rönnholm Länsi- ja Sisä-Suomen AVIsta ja ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen AVIsta sekä neuvotteleva virkamies Tarja Nupponen TSO:lta.

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi tai etunimi.sukunimi@stm.fi

Hankkeen loppuseminaari

Hankkeen loppuseminaari pidettiin tiistaina 12.4.2016. STM ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet kutsuivat hankkeeseen osallistuneet toimijat kuulemaan valvontahankkeen tuloksista sekä keskustelemaan kunta-alan työsuojelusta.

Loppuseminaarissa kuultiin hankkeen toteuttamisesta vastanneiden tahojen, työsuojeluhallinnon ja sidosryhmien esitykset sekä valvontakohteen puheenvuoro.

Seminaarin ohjelma ja alustukset

Seminaarin avaus
Ylitarkastaja Sari Roivainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Valtakunnallinen valvontahanke – kohti yhtenäisempää ja vaikuttavampaa valvontaa
Osastopäällikkö Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto

Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 -hankkeen keskeiset valvontatulokset
Ylitarkastaja Sari Roivainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Valot päälle – työsuojeluvalvonnan tuloksellisuus kunta-alalla
Senior Partner Olli Oosi, Owall Group Oy

Yhteistyössä on voimaa – sidosryhmien ajatuksia hankkeesta
Neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat
Työelämäasiamies Riina Länsikallio, OAJ Opetusalan ammattijärjestö

Työntekijäjärjestöjen edustaja
Vaikuttiko valvonta – yhden kunnan kokemukset
Työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen, Porin kaupunki

Tavoitteena entistä parempi kuntatyö – miten tästä eteenpäin?
Valvontajohtaja Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto

Vaikuttavuustutkimus

Hankkeen vaikuttavuus arvioitiin vaikuttavuustutkimuksella. Tutkimuksen toteutti Owal Group Oy yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Tutkimuksen ohjauksessa olivat aktiivisesti mukana valvontahankkeen sidosryhmät Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä, KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijaosapuolet. Tutkimuksen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

Tiedote 9.9.2015: Laaja tutkimus kunta-alan työpaikoilla: Työsuojeluvalvonta on hyvin toteutettua ja vaikuttavaa

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

Tutkimusraportin tiivistelmä

Tutkija Olli Oosin haastattelu Kuntamarkkinoilla 10.9.2015

Tutkija Olli Ossin blogikirjoitus Kuntamarkkinoiden sivulla

Hanketyö

Kuntahankkeen loppuraportti 2016 (pdf-tiedosto, 582 kt)

Hankeraportti 2014 (pdf-tiedosto, 33 kt)

Hankesuunnitelma (pdf-tiedosto, 65 kt)

Valvonnan suuntaaminen (pdf-tiedosto, 52 kt)

Valvontaote (pdf-tiedosto, 55 kt)

Viestintä

Tiedote 24.3.2015: Kunnat motivoituneita työsuojeluun

Tiedote 11.4.2014: Kuntien sisäilmaongelmien hallinnassa myönteistä kehitystä

Tiedote 19.9.2013: Kunta-alan työsuojelun valvontahanke tehnyt pari tuhatta tarkastusta

Tiedote 10.9.2013: Valtakunnallista valvontahanketta esitellään kuntamarkkinoilla

Tiedote 26.3.2013: Työsuojelun valtakunnallisen valvontahankkeen tarkastuksia tehty jo 160 kunnassa (pdf-tiedosto, 264 kt)

Tiedote 31.01.2013: Itä-Suomen kuntien työsuojelun johtamisessa puutteita (pdf-tiedosto, 254 kt)

Tiedote 27.09.2012: Turvallisuusjohtaminen on huolenpitoa henkilöstöstä

Tiedote 25.09.2012: Tehostettu kunta-alan työturvallisuusvalvonta alkaa tänä syksynä

Yleiskirje 8/2012: Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun valvontahanke 2012–2015

Tiedote 3.10.2011: Työsuojeluviranomaiset tehostavat kunta-alan valvontaa

Julkaisu: Kunnat turvallisiksi 1/2012, Työturvallisuus kannattaa kuntatyössä -hanke / TTK:n kuntaryhmä (pdf-tiedosto, 834 kt)

Julkaisu: Turvallisuusjohtaminen, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35

Tilaisuudet

Pitkäjänteinen työturvallisuus kunta-alalla – sanoista teoiksi 23.9.-2.10.2013 (pdf-tiedosto, 64 kt)

Työhyvinvointi ja työturvallisuus kunta-alalla 27.9.-9.11.2012 (pdf-tiedosto, 160 kt)

Sisäilmaongelmat kiinteistöissä 27.9.2012

Sisäilmaongelmat kiinteistöissä 5.9.2012

Linkkejä

Julkisen alan työhyvinvointi 2014, Kevan tutkimuksia 1/2014 (pdf-tiedosto, 880 kt)

Kunta-alan työolobarometri 2011 (pdf-tiedosto, 319 kt)

Työturvallisuuskeskus TTK

KT Kuntatyönantajat