Valvontahankkeet - EU-hanke: Työturvallisuus vuokratyössä- Teksti 1

Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueiden vuoden 2018 loppuun kestävä hanke pohjautuu EU-jäsenmaiden alueella toteutettavaan vuokratyövoiman valvontakampanjaan. Vuokratyövoiman työturvallisuus on valittu valvontakohteeksi, koska vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

EU:ssa tehtyjen tutkimusten mukaan vuokratyötä tekevät ovat usein nuoria, vähän koulutettuja ja heille tapahtuu keskimääräistä enemmän työtapaturmia. Työtapaturmien suureen määrään nähdään syynä, että vuokratyöntekijä on usein uusi henkilö sekä työssä että työpaikalla, ja heillä on työn riskeistä vähemmän tietoa kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Lisäksi työsuhteen lyhyen keston vuoksi vuokratyöntekijä ei usein ole työturvallisuusasioiden osalta samassa asemassa käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on tehdä vuokratyöstä turvallisempaa ja terveempää. Hanke suunnataan vuokratyöntekijöiden työturvallisuuteen. Valvonnan tavoitteena on varmistaa vuokrayritysten työturvallisuuden hallinnan taso. Lisäksi valvotaan käyttäjäyrityksissä, miten työturvallisuusvastuu ja tarvittava tietojen vaihto vuokratyönantajan ja käyttäjäyritysten välillä toteutuvat vuokratyöntekijöiden osalta. Valvonta toteutetaan työpaikkatarkastuksina sekä henkilöstövuokrausyrityksiin että käyttäjäyrityksiin. Ennen tarkastusta työpaikoilla toteutetaan Webropol-työkalulla valvontakysely, jossa selvitetään vuokratyövoiman käyttöön liittyviä asioita.

EU:n tasolla hankkeessa on lisäksi tavoitteena varmistaa vuokratyötä koskevien EU-direktiivien täytäntöönpano, ja lisätä työturvallisuutta koskevaa tietoutta työnantajien, työntekijöiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Hankkeesta on tehty loppuraportti: Työturvallisuus vuokratyössä EU-hanke 2018 (pdf)

Tutustu hankesuunnitelmaan (pdf)


Lisätietoja hankkeesta

Hankekoordinaattori ylitarkastaja Miia Kulmala,
sähköposti: miia.kulmala@stm.fi
 

EU:n tasolla hanketta koordinoi johtavien työsuojelutarkastajien (Slic) komitea, joka on koonnut hankkeen tiimoilta verkkosivun.

Seuraavaan materiaaliin on koottu tietoa siitä, miten vuokratyöhön liittyvät työsuojeluasiat tulee hoitaa:

 

Valvontahankkeet - EU-hanke: Työturvallisuus vuokratyössä - Twiitit

 

 

Valvontahankkeet - EU-hanke: Työturvallisuus vuokratyössä - Teksti 2

Yleistä vuokratyöstä

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Vuokrayritys on työntekijän työnantaja ja maksaa työntekijän palkan. Käyttäjäyritys on se, jonka johdon ja valvonnan alaisuudessa työ tehdään. Vuokratyövoiman käyttäjiä voivat yritysten lisäksi olla valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, säätiöt ja järjestöt.

Työsuhteen vähimmäisehdot perustuvat vuokratyössä työlainsäädäntöön ja työssä sovellettavaan työehtosopimukseen. Myös silloin, jos sitovaa työehtosopimusta ei ole, on työehtojen oltava kohtuullisia ja työn määräaikaisuudelle tulee olla lainmukaiset perusteet.

Lue vuokratyöstä enemmän täältä.