Asiointi - Vuorovaikutteisen asiakaspalvelun kehittäminen

Työsuojeluhallinto haluaa kuunnella asiakkaiden tarpeita työsuojelun digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Keväällä 2020 kokeilimme palvelumuotoilua työpaikkojen, sidosryhmien sekä oman henkilöstön kanssa. Halusimme keskittyä erityisesti digitaalisiin palveluihin kuten älykkääseen asiointiin, kehittyneeseen tiedonhakuun, omien valvontatietojen ylläpitoon sekä työkaluja ja hyviä käytäntöjä työsuojelutoiminnan parantamiseen työpaikan erityispiirteet huomioiden.

Henkilö tietokoneruudun edessä.Palvelumuotoilun työpajoissa saimme paljon tietoa ja ideoita siitä, millaisista palveluista työpaikoilla olisi eniten hyötyä työsuojelutoiminnan kehittämisessä. Työpajoihin osallistui runsaasti työnantajia ja työtekijöitä erilaisilta työpaikoilta eri puolilta Suomea. Eri toimialat olivat kehittämistyössä laajasti mukana. Kerätyn tiedon avulla olemme ryhtyneet kehittämään uudentyyppistä vuorovaikutteista asiointipalvelua, joka mahdollistaisi asioinnin 24/7 ja palvelumme omatoimisen hyödyntämisen työpaikoilla.

Nyt etenemme työpajoista valittujen palveluskenaarioiden pilotoinnilla. Ne sisältävät uusia asiointikanavia sekä ohjauksen ja valvonnan keinoja, joiden avulla haemme lisää vaikuttavuutta toimintaamme. Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia yhteistyötahojen ja asiakkaiden kanssa rohkeasti kokeillen.

Pilotoitavissa olevat palvelut

Tällä hetkellä työsuojelun vuorovaikutteisessa asiointipalvelussa on pilotoitavissa kolme palvelua: työsuojelutarkastajan antamien velvoitteiden toteutumisesta ilmoittaminen, työpaikan työturvallisuuden hallinnan arviointi sekä valvontapyynnön tekeminen työtodistuksen jäätyä antamatta. Palveluiden käyttö mahdollistaa mm. asiointipyynnön nopeamman ratkaisun ja mahdollisuuden seurata sen käsittelyn etenemistä. Lisätietoa sivulla Asiointipalvelupilotti.

Kerromme verkkosivuillamme myös jatkossa vuorovaikutteisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen etenemisestä. Pysyhän kuulolla!

#työsuojelu #palvelumuotoilu #yhteiskehittäminen #asiakasymmärrys #digitalisaatio