Tunnistaminen

Biologiset tekijät - Biologisten tekijöiden vaaraluokitus

Biologisten tekijöiden vaarojen arviointia ja vaarojen hallintaa varten biologiset tekijät jaetaan neljään vaaraluokkaan. Vaaraluokan mukaisesti määräytyvät erilaiset valtioneuvoston asetuksen edellyttämät toimet, kuten torjuntakeinot, ennakkoilmoitukset ja terveystarkastuksen tarve.

Vaaraluokkiin ryhmittelyyn vaikuttavat seuraavat seikat:

  • Aiheuttaako biologinen tekijä ihmiselle sairautta?
  • Leviääkö biologinen tekijä todennäköisesti väestöön?
  • Onko sen aiheuttamaan sairauteen tehokasta ehkäisykeinoa tai hoitoa?

1 ryhmään kuuluva biologinen tekijä tarkoittaa sellaista tekijää, joka ei todennäköisesti aiheuta sairautta ihmiselle.

Näitä biologisia tekijöitä koskee valtioneuvoston asetuksen velvoite hyvän työsuojelun ja työhygienian periaatteiden noudattamisesta.

2 ryhmään kuuluva biologinen tekijä tarkoittaa sellaista tekijää, joka voi aiheuttaa ihmiselle sairauden ja joka voi siten olla vaarallinen työntekijöille, mutta ei kuitenkaan todennäköisesti leviä väestöön; käytettävissä on yleensä tehokas ehkäisykeino tai hoito.

3 ryhmään kuuluva biologinen tekijä tarkoittaa sellaista tekijää, joka voi aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden ja joka siten aiheuttaa työntekijöille vakavan vaaran; biologinen tekijä voi aiheuttaa väestöön leviämisen vaaran, mutta käytettävissä on yleensä tehokas ehkäisykeino tai hoito.

4 ryhmään kuuluva biologinen tekijä tarkoittaa sellaista tekijää, joka aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden ja joka siten aiheuttaa työntekijöille vakavan vaaran; biologinen tekijä voi aiheuttaa vakavaa väestöön leviämisen vaaran, eikä käytettävissä yleensä ole tehokasta ehkäisykeinoa tai hoitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut luettelon biologisten tekijöiden luokituksesta: Biologisten tekijöiden luokitus (Turvallisuustiedote 43, 2006). Luettelo on myös sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa biologisten tekijöiden luokituksesta (921/2010). Jos työpaikalla esiintyy sellaisia ihmisen terveydelle vaarallisia biologisia tekijöitä, joita ei ole luokiteltu, työnantajan on luokiteltava ne edellä olevien luokitteluperusteiden avulla.