Nostot käsin

Fyysinen kuormitus - Käsin tehtävät nostot ja siirrot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot ovat riski terveydelle ja työkyvylle

Työvaiheet tulee ensisijaisesti järjestää siten, että käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei tarvitse tehdä ollenkaan, vaan ne korvataan teknisillä ratkaisuilla. Tämä ei ole aina kuitenkaan mahdollista, vaan työpaikoilla joudutaan tekemään käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja.

Yksikin väärin tehty nosto voi aiheuttaa pysyvän vamman tai haitan.

Raskaasta työstä johtuva fyysinen kuormitus lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaaraa ja voi aiheuttaa lisäksi hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumista. Taakkojen käsittelystä aiheutuu myös tapaturmia. Raskas fyysinen työ on lisäksi usein osasyynä ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Lainsäädännössä ei ole määritelty kilorajoja nostettavan taakan painolle. Taakkojen käsittelyn aiheuttamat haitta- ja vaaratekijät tulee aina arvioida kokonaisuutena, sillä paino on vain yksi osatekijä. Ylikuormittumiseen vaikuttavat

  • taakan paino ja muoto
  • taakasta saatavan otteen pitävyys
  • taakan sijainti suhteessa vartaloon
  • vartalon asento noston aikana
  • nostojen ja toistojen määrä
  • siirtomatkan pituus
  • työympäristö
  • työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet.

Nostot on suunniteltava huolellisesti

Nostotyön aiheuttamaa haitallista kuormitusta voidaan vähentää suunnittelemalla työtilat, työvälineet ja työmenetelmät hyvin. Parhaassa tapauksessa nostot ja siirrot voidaan kokonaan välttää tai ainakin niitä voidaan vähentää. Mikäli nostoja ei voida välttää, tulee käyttää nosto- ja siirtolaitteita ja apuvälineitä.

Työ tulisi suunnitella siten, että taakkoja joudutaan siirtämään mahdollisimman lyhyitä matkoja. Työpisteet on suunniteltava ja mitoitettava niin, että nostotyö ei sisällä kumartelua, kurottelua ja vartalon kiertoja. Erityisesti hartian yläpuolisia ja lattiatasolta alkavia tai sinne päättyviä nostoja tulee välttää. Hankalia työasentoja nostojen aikana vähentävät esimerkiksi työpisteen säädettävyys, nostopöydät tai pinoamisvaunut. Jotta taakkoja olisi helppo käsitellä, pitää myös kädensijojen olla oikein sijoitettuja, oikeanmuotoisia, pitäviä ja tilavia.

Aina käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei voida välttää tai keventää apuvälinein. Tällöin työnantajan on varmistettava, että työntekijät saavat riittävästi opetusta ja ohjausta taakkojen turvallisesta käsittelystä.

Käsin tehtävien nostojen turvallisuuteen ja ergonomiaan voi perehtyä Työturvallisuuskeskuksen tekemissä animaatioissa:
Animaatiot käsin tehtävien nostojen turvallisuudesta ja ergonomiasta. Työturvallisuuskeskus.