Nostot käsin

Fyysinen kuormitus - Käsin tehtävät nostot ja siirrot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot ovat riski terveydelle ja työkyvylle

Yksikin väärin tehty nosto voi aiheuttaa pysyvän vamman.

Raskaiden taakkojen nostot ja siirrot käsin ovat edelleen arkipäivää monilla työpaikoilla, muun muassa teollisuudessa, rakennuksilla, kuljetuksissa, kaupan alalla, maataloudessa ja hoitoalalla. Raskaasta työstä johtuva fyysinen kuormitus lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaaraa ja voi aiheuttaa lisäksi hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumista. Taakkojen käsittelystä aiheutuu myös tapaturmia. Raskas fyysinen työ on lisäksi usein osasyynä ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Lainsäädännössä ei ole määritelty kilorajoja nostettavan taakan painolle. Taakkojen käsittelyn aiheuttamat riskit tulee aina arvioida kokonaisuutena, sillä paino on vain yksi osatekijä. Ylikuormittumiseen vaikuttavat

  • taakan paino ja muoto
  • taakasta saatavan otteen pitävyys
  • taakan sijainti suhteessa vartaloon
  • vartalon asento noston aikana
  • nostojen ja toistojen määrä
  • siirtomatkan pituus
  • työympäristö
  • työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet.

Käsin nostojen ja siirtojen aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää

Työympäristön, työvälineiden ja työn suunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa haitalliseen kuormitukseen. Töiden järjestys ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että työhön sisältyy mahdollisimman vähän raskaita nostoja ja siirtoja. Mikäli niitä ei voida kokonaan välttää, tulee työpaikalle hankkia nosto- ja siirtolaitteita tai muita apuvälineitä haitallisen kuormituksen vähentämiseksi.

Aina käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei voida välttää tai keventää apuvälinein. Tällöin työnantajan on varmistettava, että työntekijät saavat riittävästi opetusta ja tarvittavat ohjeet taakkojen turvallisesta käsittelystä sekä vaaroista, jos nostoja ja siirtoja ei suoriteta oikein. Riskien arvioinnissa ja työntekijöiden koulutuksessa voi käyttää apuna työterveyshuollon asiantuntijoita.