Koneiden tarkastusoikeus

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Asiantuntijayhteisöt Suomessa

Koneasetuksen liitteessä luetellaan ne koneet, joille vaaditaan EY-tyyppitarkastus. Valmistajan on teetettävä tyyppitarkastus niin sanotussa ilmoitetussa laitoksessa, joka on todettu päteväksi tähän tehtävään eli jokin EU:n jäsenvaltio on todennut ilmoitetun laitoksen päteväksi tekemään tyyppitarkastuksia. Suomessa konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvia koneita tarkastavat ilmoitetut laitokset on todettu päteviksi ja ilmoitettu Euroopan komissiolle.

Viranomaiset eivät tee EY-tyyppitarkastuksia, mutta niiden tehtävänä on valvoa ilmoitettujen laitosten pätevyyttä. Viranomaiset valvovat työpaikoilla ja markkinoilla koneiden vaatimustenmukaisuutta sekä tyyppitarkastusvelvoitteiden noudattamista.

Ilmoitetut laitokset Suomessa

Inspecta Tarkastus Oy (ent. Fimtekno 599) (ilmoitetun laitoksen nro 0424)

tarkastusoikeus: kulkuneuvojen huoltonostimet; henkilöiden tai henkilöiden ja tavaroiden nostamiseen tarkoitetut laitteet, joihin liittyy putoamisvaara yli kolmen metrin korkeudesta (tyyppitarkastus, täydellinen laadunvarmistusmenettely)

Käyntiosoite:

Miestentie 3

puh. 010 521 600

Postiosoite:

PL 94, 02151 Espoo

faksi 010 521 6211

 

 

www.inspecta.fi

SGS FIMKO Oy (ilmoitetun laitoksen nro 0598)

tarkastusoikeus: puuntyöstökoneet, moottorisahat (tyyppitarkastus, täydellinen laadunvarmistusmenettely)

Käyntiosoite:

Särkiniementie 3 Helsinki

puh. 09 696 361

Postiosoite:

SGS FIMKO Oy

faksi (09) 692 5474

 

PL 30, 00211 HELSINKI

www.sgs.fi

VTT Expert Services Oy (ilmoitetun laitoksen nro 0537)

tarkastusoikeus: kulkuneuvojen huoltonostimet; henkilöiden tai henkilöiden ja tavaroiden nostamiseen tarkoitetut laitteet, joihin liittyy putoamisvaara yli kolmen metrin korkeudesta (tyyppitarkastus, täydellinen laadunvarmistusmenettely)

Käyntiosoite:

Tekniikankatu 1

33720 Tampere

puh. 020 722 3255

Postiosoite:

VTT

faksi 020 722 3499

 

PL 1300, 33101 TAMPERE

www.vtt.fi

Luonnonvarakeskus, Mittaus ja standardisointi (MTT Vakola) (ilmoitetun laitoksen nro 0504)

tarkastusoikeus: pyörösahalla varustetut puuntyöstökoneet, puuntyöstöön käytettävät yhdistelmäkoneet, moottorisahat, kaatumisen kestävät rakenteet (ROPS) ja putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet (FOPS; tyyppitarkastusmenettely)

Käyntiosoite:

Vakolantie 55

Vihti

puh. 029 5326000

Postiosoite:

MTT/VAKOLA

 

 

Vakolantie 55, 03400 VIHTI

www.luke.fi

Köysiratojen tyyppitarkastuksia Suomessa on todettu päteväksi tekemään Inspecta Tarkastus Oy (yhteystiedot: ks. edellä).

Suomessa Työterveyslaitos on todettu päteväksi tekemään henkilönsuojainten tyyppitarkastuksia.

Työterveyslaitos (ilmoitetun laitoksen nro 0403)

Käyntiosoite:

Topeliuksenkatu 41 a A

puh. 030 4741

 

00250 HELSINKI

faksi 030 474 2779

 

  www.ttl.fi