Turvallisuusstandardit

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja myös komponenttien turvallisuuskysymyksiä, jotka liittyvät tyypillisesti koneiden suunnitteluvaiheeseen. Lisäksi niissä käsitellään koneen elinkaareen sovellettavia asioita. Koneen riskien arvioinnissa voi apuna käyttää standardia SFS-EN ISO 14 121-1, Koneen riskinarviointi.

Tietoa koneturvallisuuden standardeista: Suomen Standardisoimisliitto ry.