Työsuhde-palvelualueen iso nosto

Työaikalaissa on säädetty enimmäismäärät ylityölle. Tarvittaessa työpaikalla voidaan kuitenkin tehdä sopimus lisäylityön tekemisestä.

Työsuhde - Palvelualueen etusivun pieni ylänosto

Työsuhde - Palvelualueen etusivun pieni alanosto