Ilmoitusvelvollisuus

Lähetetty työntekijä - Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan 1.9.2017. Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle tehdään verkkolomakkeella.

Lähettävän yrityksen on ennen työnteon aloittamista Suomessa tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden lähettämisestä. Ilmoitusvelvollisuus astui voimaan 1.9.2017. Ilmoitus tehdään sähköisesti verkkolomakkeella.

Tarkempaa tietoa ilmoittamistavasta on koottu työpaikkatiedotteeseen 3/2017: Työntekijöiden lähettämisestä on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 1.9.2017 alkaen (pdf).

Ilmoitus voidaan tehdä heti, kun sopimus työntekijöiden lähettämisestä on tehty, mutta viimeistään ennen kuin sopimuksen mukainen työnteko alkaa. Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun työntekijöitä lähetetään muuhun kuin rakennusalan työhön yrityksen sisäisellä siirrolla enintään viideksi päiväksi. Laskettaessa tätä kestoaikaa otetaan huomioon kyseistä työskentelyä koskeva lähettämisjakso (työskentelyjakso) ja sen päättymistä edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki muut jaksot, jolloin saman yrityksen työntekijä on tehnyt työtä Suomessa.

Kaavio: tarkastelujakson määritteleminen.

Lähettämiseksi lasketaan jokainen sellainen päivä, jolloin yksi tai useampi lähetetty työntekijä tekee työtä Suomessa ja kuukaudet ovat kalenterikuukausia. Huomioon otetaan kaikki jaksot, jolloin saman yrityksen sisäisesti siirtämä yksi tai useampi työntekijä on tehnyt työtä Suomessa yhden tai useamman tilaajan kanssa.

Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jatkamisen edellytyksenä on, että lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen välittömästi muutosten tapahtuessa. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan edustajan, työntekijämäärän tai yhteystietojen muuttumista.

Rakennusalan työssä ilmoitus ja sen mahdollinen täydentäminen on toimitettava myös rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle.

Ilmoituksen sisältö

Käsi, jossa on kynä kirjoittamassa tekstiä. Kuvituskuva.Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

  • lähettävän yrityksen yksilöintitiedot, yhteystiedot, ulkomainen verotunniste ja tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa
  • tilaajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
  • rakennusalan työssä rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
  • lähetettyjen työntekijöiden ennakoitu lukumäärä
  • lähettävän yrityksen edustajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot Suomessa tai tieto perusteesta, jonka nojalla edustajaa ei tarvitse asettaa
  • työntekijöiden lähettämisen alkamispäivä ja ennakoitu kesto
  • työntekopaikka
  • toimiala, jolla lähetetty työntekijä tulee työskentelemään.

Mikäli lähettävä yritys laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on se velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?