Iloisia Ihmisiä töissä Iloisia Ihmisiä töissä

Työsuhde

Teollisuusalan työehtosopimukset

Työehtosopimukset - Teollisuus

Teollisuusalan työehtosopimuksia on koottu Teollisuusliiton verkkopalveluun. 

Selvitä alta suoritettavan työn mukainen työehtosopimus ja linkistä pääset työehtosopimukseen palkan ja korvauksien varmistamiseksi.

Metalliteollisuus

Metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus, metallien jalostus sekä kone- ja kulkuneuvoteollisuus:
Teknologiateollisuuden työntekijät 
Teknologiateollisuuden toimihenkilöt 
Teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt

Teollisuuseristys- ja rakennuspeltialan työt:
Pelti- ja teollisuuseristysala

Sähkö- ja energiateollisuus

Sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-, huolto- ja ylläpitotyöt tai näihin läheisesti liittyvät tehtävät tai sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöissä:
Sähköistys ja sähköasennusala

Energiateollisuuden toimialan työt:
Energiateollisuuden toimihenkilöt
Energiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt

Tietoliikenne-, informaatio-, verkostoteknologia- tai näihin olennaisesti liittyvät ja rinnastettavat toimialat:
Energia-, ICT- ja verkostoala

Maa- ja metsätalous

Avomaaviljelytiloilla ja niiden yhteydessä jatkojalostuksessa ja pakkaamoissa, maatilatalouden lomitustoiminnassa, eläintiloilla, ravi- ja ratsastustalleilla, eläinhoitoloissa, kotieläintarhoissa ja -puistoissa sekä muissa maaseutuelinkeinoja harjoittavissa yrityksissä työskentely:
Maaseutuelinkeinot

Puutavaran valmistus, metsänhoito- ja metsänparannustyöt, muut metsätyöt, uittotyöt sekä näihin liittyvissä työt:
Metsäala

Koneellinen puiden kaataminen, puutavaran valmistus ja käsittely sekä puutavaran purkaminen ja kuormaaminen teollisuuslaitoksissa, varastoilla tai satamassa:
Metsäkoneala

Kukkien, viherkasvien, vihannesten, taimien ja sienten tuotanto, kasvien vuokrausta ja huoltoa harjoittavat yritykset sekä kukkatalot ja puutarhatuotteiden tukku- ja vähittäismyynti:
Puutarha-ala

Turvetuotantotyöt, kausiluonteisuus:
Turvetuotantoala

Taimitarha-alan tuotantotoimintaan liittyvät muut työt, kuten karistamotyöt, kävyn keräys pystypuista, siemenviljelystyöt ja metsänjalostustyöt:
Taimitarha-ala

Työ turkistiloilla, rehukeskuksissa ja nahkontakeskuksissa:
Turkistuotantoala

Puutuote- ja paperiteollisuus

Luontoperäistä energiaraaka-ainetta ja kasvualustaa jalostava teollisuus:
Bioteollisuus

Sahojen, höyläämöjen, kyllästämöjen, vaneri-, puuelementti-, puutalo-, rakennuspuusepän-, laatikko-, puu- ja lastulevytehtaiden sekä näiden teollisuuksien yhteydessä toimivien kuitulevytehtaiden ynnä niiden sivutuote- ja huolto-osastojen yhteydessä tehtävä työ:
Mekaaninen metsäteollisuus  
Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksia ei tällä hetkellä neuvotella. Lue lisää ammattiliitto Pron verkkosivuilta.  

Puusepänteollisuus ja sen yhteydessä toimivat huolto-osastot:
Puusepänteollisuus
Puusepänteollisuuden toimihenkilöt

Paperin tuotanto:
Paperiteollisuus
Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksia ei tällä hetkellä neuvotella. Lue lisää ammattiliitto Pron verkkosivuilta.

Paperin jalostus:
Pahvin- ja paperinjalostajat
Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt

Kemian ala

Auto- ja konekorjaamoissa työskentelevät korjaamotyöntekijät sekä myytävien autojen ja koneiden varustelu-, kunnostus- ja pesutyöt sekä autoliikkeissä konttori- ja palvelutehtävät, auto- ja konemyyjät sekä varaosamyyjät:
Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta

Renkaiden asennukset, pinnoitukset ja osassa yrityksiä pienehköt autonasennustyöt:
Autonrengasala

Peruskemikaalien valmistus, alkalin ja kloorin valmistus, kaasuteollisuus, lannoite- ja torjunta-aineteollisuus sekä lääketeollisuuden raaka-aineteollisuus:
Kemian perusteollisuus  
Kemianalan toimihenkilöt
Kemian teollisuuden ylemmät toimihenkilöt

Kenkien ja niiden komponenttien, laukkujen, turkiksien, nahkojen ja nahkatuotteiden valmistus:
Kenkä- ja nahkateollisuus   
Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus

Renkaiden, erilaisten hihnojen, letkujen, päällysteiden, kumisaappaiden ja kumiseoksien valmistus:
Kumiteollisuus  
Kumiteollisuuden toimihenkilöt

Kattohuovan valmistus, lääkkeiden ja muovisten tuotteiden valmistus:
Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Öljyjalosteiden ja petrokemiantuotteiden valmistus:
Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus

Elintarviketeollisuus

Elintarvikeala

Teurastamoiden, makkaratehtaiden ja einestehtaiden ja niiden ylläpito-osastojen työntekijät:
Liha-ala

Elintarvikealojen työntekijät:
Elintarvikealan työntekijät

Leipomoiden tuotanto-, varasto- ja ylläpito-osastoilla työskentelevät työntekijät:
Leipomot

Meijerityöntekijäin, sulatejuustotehtaiden työntekijäin ja jäätelötehtaiden sekä näiden laitosten ylläpito osastojen työntekijät:
Meijerit

Toimihenkilöt elintarviketeollisuudessa:
Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt

Muu teollisuus

Ikkuna- ja parvekelasituksien valmistus ja niiden asennuksia sekä lasin hionta:
Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden valmistus ja kustantaminen, graafisen alan yritykset:
Media- ja painoalan työntekijät

Kaivosteollisuus:
Malmikaivokset

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotannollinen toiminta:
Tekstiili- ja muotiala  
Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöt

Pesulatyö:
Tekstiilihuoltoala

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt:
Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttitoimialan ylemmät toimihenkilöt:
Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus