Vuorotteluvapaa

Työelämän muut vapaat - Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden pidempiaikaiseen vapaaseen, jonka hän voi käyttää haluamallaan tavalla.

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Vuorotteluvapaasta on säädetty vuorotteluvapaalaissa. Vuorotteluvapaalain noudattamista valvovat yhteistyössä työvoima- ja työsuojeluviranomaiset. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa lausunnon vuorottelukorvauksen edellytyksistä.

Työelämän muut vapaat - Vuorotteluvapaa/Muualla verkossa