Yksityisyyden suoja

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Yksityisyyden suoja

Työnantaja saa käsitellä työntekijästä vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työntekijän henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta säädetään laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759).

Vanhentuneita tietoja työntekijöistä ei saa säilyttää työpaikalla.

Työnantajan on kerättävä henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. Työnantajan on jo tietojen keräämisen suunnittelun yhteydessä määriteltävä, miksi henkilötietojen kerääminen on tarpeellista tehtävän hoitamiseksi. Työnantaja ei saa säilyttää työntekijöistä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

Laissa käsitellään myös työntekijöiden valvontaa teknisillä apuvälineillä, työnantajan oikeutta avata viestejä työntekijän henkilökohtaisesta työsähköpostista sekä sitä, milloin työnantaja voi selvittää työntekijän luottotietoja tai huumausaineiden käyttöä. Lisäksi lailla on rajoitettu työntekijän terveystietojen käsittelyä työpaikalla.

Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta, kuin työntekijältä itseltään, työntekijältä on yleensä pyydettävä suostumus tietojen keräämiseen. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos viranomainen luovuttaa työnantajalle tietoja laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai työnantaja hankkii lain mukaisilla perusteilla luotto- tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi.

Yksityisyyden suoja - Muualla verkossa