Marjanpoiminta

Työehtosopimus - Marjanpoiminnan työehdot

Työsuojeluviranomainen valvoo työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden työehtoja ja työoloja. Työsuhteessa tehtävässä marjanpoiminnassa pitää noudattaa työlainsäädäntöä ja sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.

Marjanpoiminnan työehdot 2020

Työsuhteessa työskentelevä tuki- ja huoltohenkilöstö sekä esimerkiksi marjatiloilla työskentelevät työntekijät ovat työlainsäädännön piirissä ja siten työsuojeluhallinnon työsuhde-ja työolovalvonnan piirissä.

Työsuhteessa tehtävässä marjanpoimintatyössä on noudatettava maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta sekä voimassa olevaa työlainsäädäntöä.

Työehdot ja poimintapalkat 1.2.2020 alkaen (pdf-tiedostoja):

Marjanpoiminnan työehdot ja poimintapalkat 2020

De centrala arbetsvillkoren och lönerna för bärplockning 2020

Wages and terms of employment applied in berrypicking in 2020

Metsämarjanpoiminta

Metsämarjojen poimijat eivät ole pääsääntöisesti työsuhteisia, koska työsuhteelta vaadittavat tunnusmerkit jäävät täyttymättä. Jotta kyseessä olisi työsuhde, osapuolten välillä on oltava työsopimus, työtä tehdään työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. (Työneuvoston lausunnot TN 1483-10, 3.6.2010 ja TN 1458-14, 24.6.2014).

Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden asemaa on kuvattu oikeustieteen tohtori Jaana Paanetojan muistiossa
Ulkomaalaisen luonnonmarjanpoimijan asema (pdf, Edilex-uutiset 25.8.2014).

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) hoitaa Suomessa ulkomaalaisten luonnonmarjan ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden poimintaan liittyviä neuvonta- ja lausuntoasioita.

Metsämarjanpoiminnan aiesopimus

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö ovat allekirjoittaneet metsämarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen useiden marjateollisuuden yritysten kanssa. Sopimuksella halutaan parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, jotka koskevat luonnontuotteita poimimaan tai siihen liittyviin tehtäviin tulevia viisumivelvollisten maiden kansalaisia.

Aiesopimukseen sisältyy 32 yhteisesti sovittua toimintatapoja koskevaa kirjausta. Marjanpoimijoita kutsuvat vastuuyritykset sitoutuvat muun muassa parantamaan poimijoiden perehdytystä ja opastusta. Lisäksi poimijoilta veloitettavia rekrytointi- ja muita kuluja kohtuullistetaan ja kuluveloituksia seurataan aiempaa tarkemmin. Myös poimijoiden majoitus- ja peseytymistilojen sekä ruokahuollon laatukriteereitä tiukennetaan. Aiesopimuksen tarkoituksena ei ole vaikuttaa siihen, miten poimijoiden työoikeudellista asemaa arvioidaan.

Aiesopimuksen mukaan kutsuvat vastuuyritykset huolehtivat siitä, että viisumilla maahan tulleet marjanpoimijat eivät vastoin ulkomaalaislakia tee muuta kuin poimintaa. Muuta ansiotyötä tekevällä tuki- ja huoltohenkilöstöllä (kokeilla, autonkorjaajilla, sadonetsijöillä, talonmiehillä, ryhmänjohtajilla, kirjanpitäjillä jne.) tulee olla työssä vaadittava oleskelulupa. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa työntekijän oleskelulupahakemuksia käsitteleviä TE-toimistoja käsittelemään hakemukset kiireisinä.

Lisätietoa metsämarjanpoiminnasta:

SDG-palkki


Euroopan komission Your Europe -portaalin logo.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?