Iloisia Ihmisiä töissä Iloisia Ihmisiä töissä

Työsuhde

Työterveys

Vuokratyö - Työterveyshuolto vuokratyössä

Vuokratyönantaja järjestää työterveyshuollon.

Vuokratyöntekijän työterveyshuollon järjestämisestä vastaa työnantaja eli vuokrayritys. Sen pitää järjestää vähintään lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.

Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen työterveyshuoltosopimukset voivat olla sisällöltään erilaisia.

Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vuokratyön aloittamisesta omaan työterveyshuoltoyksikköönsä sekä työsuojeluvaltuutetulle. Käyttäjäyrityksen työterveyshuolto tekee työntekopaikalla työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työn vaarojen terveydellinen merkitys.

Yhteistyö vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on välttämätöntä, jotta myös vuokratyöntekijän työterveyshuolto saa tiedon työntekopaikan olosuhteista ja pystyy huolehtimaan tarpeellisista terveystarkastuksista sekä opastuksesta ja perehdytyksestä omalta osaltaan.

Vuokratyö - Työterveys - Muualla Tyosuojelu.fissä

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?