TR- mittari®

Työolosuhdemittarit - TR- mittari®

TR-mittarin avulla arvioidaan talonrakennustyömaan työturvallisuutta.

TR-mittarilla havainnoitavat asiat ovat

  • telineet, kulkusillat ja tikkaat
  • koneet ja välineet
  • putoamissuojaus
  • työskentely
  • sähkö ja valaistus
  • järjestys
  • pölyisyys (lisätty havainnoitaviin asioihin v. 2010).

TR-mittari voi korvata työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset

Talonrakennusalan yritykset käyttävät TR- mittaria® yleisesti talonrakennustyömaan lakisääteisten viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemiseen. Työmaalla mittauksia tekevillä henkilöillä on oltava samat arviointiperusteet luotettavien tulosten saamiseksi.

Mittariin on saatavissa työmaan palautetaulu, jonka avulla koko henkilöstö saa helposti tietoa turvallisuustason hallinnasta ja kehityksestä työmaan rakennusaikana.

TR-mittarin käyttö tarkastuksella

Tarkastaja havainnoi koko työmaan käyttämällä vakiolomaketta ja tekemällä tukkimiehenkirjanpidolla kunnossa tai korjattavaa -merkintöjä keskeisistä työtapaturmiin vaikuttavista asioista. Havaintojen määrä on yleensä yli sata yhdellä tarkastuksella.

Tarkastajan tekemistä havainnoista saadaan työmaan TR-taso, joka kertoo kunnossa olevien asioiden suhteen kaikkiin tehtyihin havaintoihin. TR-taso on sata prosenttia, jos kaikki havainnoitavat asiat ovat tarkastuksen aikana kunnossa. Kun mittauksia toistetaan työmaalla ja TR-taso esimerkiksi paranee, niin se kertoo työmaan työturvallisuuden puolesta tehtyjen toimenpiteiden olleen tehokkaita ja vastaavasti TR-tason laskeminen kertoo, että työpaikan pitää panostaa enemmän työturvallisuuteen.

Työpaikan hyvän TR-tason ja vähäisten työtapaturmien on todettu olevan yhteydessä keskenään.

Parhaat talonrakennusalan työmaat  palkitaan

TR-mittaria käytetään myös talonrakennusalan turvallisuuskilpailuissa. Vuosittain järjestettävän kilpailun järjestää Rakennusteollisuus RT ry ja sen piirijärjestöt. Siihen voivat osallistua kaikki halukkaat RT:n jäsenyritykset. Kilpailu järjestetään alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti parhaat työmaat palkitaan.

Vuoden parhaat työmaat, yritykset ja aliurakoitsijat sekä talonrakennusalalta että maa- ja vesirakennusalalta palkitaan kilpailun päätöstilaisuudessa. Tärkein kilpailun kriteeri on TR- tai MVR-mittauksen tulos, mutta muitakin kriteereitä käytetään, tärkeimpänä tapaturmataajuus.

TR-mittari 2010 -lomake