Laserlaitteet

Tarkastettavat koneet ja laitteet - Laserlaitteiden turvallisuusluokat

Valtioneuvoston asetuksen laserlaitteista ja niiden tarkastamisesta (291/2008) kolmannessa pykälässä esitetään seuraavat määrittelyt laserien turvallisuusluokille:

Luokka 1
Laserlaitteen säteily ei aiheuta vaaraa kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Luokka 1M
Laserlaitteen säteily ei aiheuta vaaraa kohtuullisesti ennakoitavissa olosuhteissa, mutta voi olla vaarallinen, jos sädettä katsotaan säteilyä keräävän optisen apuvälineen kautta. Laserlaite toimii aallonpituusalueella 302,5―4000 nm (nanometri).

Luokka 2
Laserlaitteen säteily ei aiheuta vaaraa kohtuullisesti ennakoitavissa olosuhteissa. Silmän sulkeutumisrefleksi suojaa silmän vaurioitumiselta. Säteily voi aiheuttaa silmävaurion vain, jos säteeseen katsomista pitkitetään tietoisesti. Laserlaite toimii näkyvän valon aallonpituusalueella 400―700 nm.

Luokka 2M
Laserlaitteen säteily voi aiheuttaa silmävaurion vain, jos säteeseen katsomista pitkitetään tietoisesti tai jos sädettä katsotaan säteilyä keräävän optisen apuvälineen kautta. Laserlaite toimii näkyvän valon aallonpituusalueella 400―700 nm.

Luokka 3R
Laserlaitteen säteen osuminen suoraan silmään aiheuttaa vaaratilanteen, mutta riski on pienempi kuin 3B luokkaan kuuluvilla laitteilla. Suora säteeseen katsominen tai säteen heijastuminen silmään peilimäisestä pinnasta voi olla vaarallista. Laserlaite toimii aallonpituusalueella 302,5―106nm.

Luokka 3B
Suora altistuminen laserlaitteen säteelle on vaarallista. Säteilyn hajaheijastuminen ei aiheuta yleensä vaaratilannetta.

Luokka 4
Laserlaitteen säteily voi aiheuttaa silmävaurion kohdistuessaan silmiin myös hajaheijastuksen kautta. Säteen osuessa suoraan tai peilipinnasta heijastumalla iholle voi tästä seurata ihovaurio. Säde voi aiheuttaa myös palovaaran. Laserlaitteiden käsittelyssä edellytetään erityistä varovaisuutta.

Luokan määrittelyssä otetaan huomioon laitteen normaali ja viallinen toiminta. Luokittelusta on tarkemmat tiedot standardissa EN 60825-1.