Aktuellt inom arbetarskyddet

Innehållspublicerare

Utländska medborgare som plockar naturprodukter med stöd av allemansrätten

Den nya lagen om plockarnas rättsliga ställning strävar efter att förbättra den rättsliga ställningen av utlänningar som plockar naturprodukter och att göra konkurrensmöjligheterna för företag inom branschen mer jämlika.

Frågor och svar om corona, anställningsförhållanden och arbetarskydd

Anvisningar angående coronavirusepidemin har samlats in i vanliga frågor. Listan på frågor och svar uppdateras vid behov.

Etusivun oikean palstan puhelinneuvontanosto

Etusivun oikean palstan 1. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 2. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 3. nosto ruotsi