Aktuellt inom arbetarskyddet

Innehållspresentatör

Arbetstagarnas exponering för värme bör begränsas vid värmebölja

Om temperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överskrider 28 grader, ska den tid som arbetstagarna exponeras för värmen begränsas.

Frågor och svar om corona, anställningsförhållanden och arbetarskydd

Anvisningar angående coronavirusepidemin har samlats in i vanliga frågor. Listan på frågor och svar uppdateras vid behov.

Etusivun oikean palstan puhelinneuvontanosto

Etusivun oikean palstan 1. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 2. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 3. nosto ruotsi