Aktuellt inom arbetarskyddet

Innehållspresentatör

Den nya arbetstidslagen träder i kraft 1.1.2020

De viktigaste ändringarna gäller lagens tillämpningsområde, arbetstidsbegreppet, uppföljning av den maximala arbetstiden, utökad flextid och arbetstidsbanken.

Ramplanen för åren 2020–2023 är färdig

I ramplanen som grundas på trender och fenomen inom arbetslivet betonas viljan att förnya sig. Förändringen mot den verkningsfulla och riksomfattande arbetarskyddsmyndigheten utvecklas gradvis.

Etusivun oikean palstan puhelinneuvontanosto

Etusivun oikean palstan 1. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 2. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 3. nosto ruotsi