alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vår underleverantörs arbetstagare kommer att utföra monteringsjobb i kundens arbetsställe. Måste vi inhämta utredningar om avtalsparten även om arbetstagaren inte arbetar i våra lokaler?

Vår underleverantörs arbetstagare kommer att utföra monteringsjobb i kundens arbetsställe. Måste vi inhämta utredningar om avtalsparten även om arbetstagaren inte arbetar i våra lokaler?

Beställaransvar

Lagen om beställarens ansvar tillämpas när arbetet utförs i beställarens lokaler eller arbetsställe. Kundens arbetsställe är beställarens arbetsställe även om beställaren inte förvaltar det. Utredningar ska alltså inhämtas.

7.7.2022