alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vi har ingått ett underleveransavtal om byggarbeten på en byggarbetsplats. Ska vi inhämta utredningar även om avtalsparten inte har några arbetstagare?

Vi har ingått ett underleveransavtal om byggarbeten på en byggarbetsplats. Ska vi inhämta utredningar även om avtalsparten inte har några arbetstagare?

Beställaransvar

En beställare med anknytning till byggverksamhet är utredningsskyldiginnan avtalet ingås, även om avtalsparten inte är arbetsgivare. När man på ett tillförlitligt sätt har utrett att avtalsparten inte har arbetstagare ska beställaren hämta in en utredning om införande i skatteregister, handelsregisterutdrag och utredning om skattebetalningen.

7.7.2022