Innehållspublicerare

null 7 sätt att främja likabehandling på arbetsplatsen

7 sätt att främja likabehandling på arbetsplatsen

10.9.2020

Arbetarskyddsinspektörerna sammanställde sju beprövade sätt att främja likabehandling på arbetsplatser:

 1. Granska arbetsplatsprocesser och arbetssätt från ett likabehandlingsperspektiv. Ni kan resonera över tex. rekrytering, arbetsfördelning, utbildning och möjlighet att delta, anställningsförmåner och möjligheter till karriär. Det är viktigt att notera att behandling av alla anställda på samma sätt inte betyder att likabehandling uppnås. Tänk på vad som behövs för att uppnå en verklig jämställdhet.
   
 2. Uppmärksamma likabehandling och människornas mångfald i arbetsplatsens material, blanketter och kommunikation.
   
 3. Inrätta ett team på arbetsplatsen som bedömer och utvecklar frågor kring likabehandling och jämlikhet.
   
 4. Se till att det finns tydliga rutiner för att hantera och förhindra diskriminering på arbetsplatsen.
   
 5. Ge personalen möjlighet att delta i utbildningar som handlar om likabehandling i arbetslivet. Att öka kunskapen är en viktig del av utvecklingen av en jämställd arbetsplatskultur.
   
 6. Utarbeta arbetsplatsens likabehandlingsplan som innehåller konkreta åtgärder för att främja likabehandling på arbetsplatsen. (Obs! För arbetsplatser med minst 30 anställda är detta lagstadgat.)
   
 7. Läget inom likabehandling bör granskas regelbundet och vid behov ska ändringar och preciseringar göras i åtgärderna för främjande av likabehandling. Till exempel kan checklistor, anonyma undersökningar och personalbarometrar användas för att hjälpa till med detta.
   

Mer information: 

Färger av regnbåge och texten: "Arbetarskyddsmyndigheten övervakar likabehandling i arbetslivet. www.tyosuojelu.fi. Du kan kontakta oss anonymt: 0295 016 620."