Innehållspublicerare

null Är arbetsgivaren skyldig att betala mig moderskapspenning och på vilka villkor?

Är arbetsgivaren skyldig att betala mig moderskapspenning och på vilka villkor?

Studieledighet

Arbetsgivaren har ingen lönebetalningsskyldighet under familjeledigheter som grundar sig på arbetsavtalslagen eller lagen om studieledighet. Avtal om avlönade perioder i anslutning till familjeledigheter och om förutsättningarna för lönebetalning finns i de olika branschernas kollektivavtal. Kontrollera vad som har avtalats om betalning av lön under familjeledigheter i det kollektivavtal som iakttas i ditt anställningsförhållande.

3.11.2022