Innehållspublicerare

null Är en CE-märkt maskin alltid säker?

Är en CE-märkt maskin alltid säker?

Maskiner och anordningar

Genom CE-märkning visar tillverkaren att maskinen motsvarar alla krav som ställs på den enligt EU-lagstiftningen. Eftersom märkningen i allmänhet baserar sig på tillverkarens egen bedömning garanterar den inte att en CE-märkt maskin är säker. Därför ska arbetsgivaren alltid säkerställa att maskinen kan användas säkert för de syften som tillverkaren avsett.

Genom marknadskontrollen strävar myndigheterna efter att säkerställa att alla tillgängliga maskiner är CE-märkta och säkra att använda för de syften som tillverkaren avsett.

30.7.2021