alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Är ett muntligt överenskommet arbete ett äkta arbetsavtal?

Är ett muntligt överenskommet arbete ett äkta arbetsavtal?

Arbetsavtal

Ett arbetsavtal kan även ingås muntligen, och som arbetsavtal är det lika giltigt som ett skriftligt avtal.

22.6.2022