Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten ger arbetsplatserna råd angående corona i frågor om anställningsförhållande och arbetssäkerhet

Arbetarskyddsmyndigheten ger arbetsplatserna råd angående corona i frågor om anställningsförhållande och arbetssäkerhet

23.11.2020

Arbetarskyddsmyndigheterna, dvs. ansvarsområdena för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken ger information och vägledning för coronasituationer på arbetsplatsen. Vägledning finns att få både i webbtjänsten Tyosuojelu.fi och i arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning.

Corona har varit aktuellt i arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning från och med mars. Frågor angående anställningsförhållande har gällt bland annat permittering och tillfälliga ändringar i arbetsavtalslagen. Frågor om arbetarskydd har gällt bland annat skyddsutrustning, karantän, beaktande av riskgrupper och förteckning över arbetstagare som exponerats för corona.

Frågor och svar angående corona har samlats på webbsidan Tyosuojelu.fi/korona.

“Enligt telefonrådgivningens jour har kunderna fått svar på många av sina frågor angående corona på den här sidan”, berättar överinspektör Jarkko Niemi på arbetarskyddets ansvarsområde vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Många har också frågat hur man ska agera om en arbetstagare har insjuknat eller exponerats.

“Om man har konstaterat exponering på arbetsplatsen bör arbetsgivaren kontakta företagshälsovården och be om råd”, påminner Niemi.

Endast en liten del av alla kundkontakter till arbetarskyddsmyndigheten rör dock corona. Under den två veckor långa uppföljningsperioden i oktober–november togs kontakt 1 367 gånger, varav 53 (3,9 %) rörde corona.

Riskbedömningen ska uppdateras på arbetsplatserna

Arbetsplatserna har en betydande roll i bekämpningen av corona. Av smittfallen som spårades under vecka 46 uppkom var femte på arbetsplatserna (meddelande av SHM och THL 19.11.2020).

På arbetsplatserna ska utredningen av faror och riskbedömningen uppdateras med beaktande av coronavirussituationen. Utredningen och bedömningen ska hållas uppdaterad och granskas särskilt när sådana förändringar sker i förhållandena som kan inverka på arbetstagarnas exponering för coronaviruset.

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–15 på telefonnumret 0295 016 620. Både arbetstagare och arbetsgivare kan ringa numret.

Ytterligare information:

Överinspektör Jarkko Niemi, tfn 0295 016 318, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland