Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndighetens skolsamarbete stöder ungas första steg i arbetslivet

Arbetarskyddsmyndighetens skolsamarbete stöder ungas första steg i arbetslivet

9.9.2020 – Södra Finland

En ung kvinna och olika drömjobb i pratbubblar

Arbetarskyddsmyndigheten samarbetar med huvudstadsregionens gymnasier för att stöda unga i deras första steg mot arbetslivet. Vi strävar efter att nå de studerande som börjar jobba eller som redan har startat sin karriär. Vi vill öka ungas kännedom om arbetslivet samt samtidigt befrämja ungas trygga och sunda arbetskarriär från första början.

Arbetarskyddsförvaltningen har under flera somrar övervakat sommarjobb och gjort sig känd bland unga i deras första arbetsplatser. I huvudsak har arbetsförhållandena varit i skick på dessa sommarjobb, men vissa brister har uppmärksammats på flera arbetsplatser.

Till exempel i glasskioskerna kan unga arbetstagare fundera om arbetsgivaren får inhibera en arbetstur på grund av regn. Unga ifrågasätter också hur arbetskontraktet är upplagt, om löneuträkningarna är rätta eller om de är berättigade till semesterersättningar. På många arbetsplatser har man inte förstått att en fungerande arbetshälsovård är viktig även för sommarjobbens arbetarskydd.

Så här kontaktar du oss för en föreläsning i din skola

Din skola får gärna anlita våra arbetarskyddsinspektörer att berätta åt dina studerande om arbetslivets spelregler. Skolningen sker beroende på Covid 19-virussituationen virtuellt eller på plats antingen på svenska eller finska. Vi poängterar främst olika ämnen kring arbetsförhållanden, alltså arbetstid och turlistor samt arbetskontraktets och vilotidernas betydelse, men också att nya arbetstagare får en grundlig introduktion i hans eller hennes arbetsuppgifter. Utbildningen omfattar också en uppfriskande frågesport, där de unga får testa sina färdigheter om arbetslivet.

Föreläsningens avsikt är att berätta för unga om arbetslivet, men också att de får veta var man vid behov får information och hjälp. De unga uppmuntras att självständigt fråga och ta reda på om sina bekymmer. Skolningen som tar en dryg timme lämpar sig till exempel som studiehandledning eller samhällskunskap. För tillfället står vi till tjänst för huvudstadsregionens gymnasier, men under våren utvidgar vi möjligen till resten av Nyland.

Om du är intresserad av att anlita arbetarskyddsinspektören till din skola, var i kontakt med Mia Rosendahl eller Jan Glantz för att komma närmare överens om besöket, som alltså sker helst virtuellt men också live. Besöket är kostnadsfritt.

Mera information samt inbjudan till besök:
Inspektör Mia Rosendahl, tel. 0295 016 625, förnamn.efternamn@avi.fi eller
Inspektör Jan Glantz, tel. 0295 016 034, förnamn.efternamn@avi.fi
Arbetarskyddets ansvarsområde, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.arbetarskydd.fi