Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsmyndighetens vägledande grepp har uppskattats av importörer

Arbetarskyddsmyndighetens vägledande grepp har uppskattats av importörer

29.1.2020

Det nationella marknadstillsynsprojektet gällande importörer av maskiner som arbetarskyddsmyndigheten arbetat med huvudsakligen under förra året har nått sitt slut. Syftet med projektet var att utreda hur bra importörerna av maskiner känner till vilka skyldigheter som gäller dem.

– Avvikelser från kraven i lagen upptäcktes mest i märkningarna av maskiner, såsom CE-skylt och andra varningsskyltar, i bruksanvisningar som inte uppfyllde innehållskraven som föreskrivs för bruksanvisningar samt i EG-försäkran om överensstämmelse med kraven, berättar inspektör Teuvo Sintonen som övervakade projektet.

Sintonen påminner att man inte med avsikt ville söka efter brister. – Tvärtom. Vi sökte upp importörerna med en vägledande avsikt för att berätta vilka kraven är och vi överlämnade dessutom ett omfattande rådgivningsmaterial. Mottagandet var bra och projektet kan anses lyckat vad gäller detta.

Inspektörens info en del av kvalitetssystemet

I början av projektets inspektion höll tillsynsmyndigheten ett kort infotillfälle i importföretaget där man klargjorde skyldigheterna för de instanser som finns i leveranskedjan för den importerade maskinen.– Ett importföretag tog bl.a. föreläsningsmaterialet som delades ut vid infotillfället till en del av företagets kvalitetssystem.

Arbetarskyddsmyndigheten genomförde över trettio inspektioner på företag som importerar maskiner. I projektet tog inspektionen i medeltal tre timmar per importföretag. – Tiden som använts är mycket längre jämfört med en sedvanlig arbetarskyddsinspektion, eftersom importörens behov av information om saken har varit så betydande, förklarar Teuvo Sintonen.

Utifrån resultaten av tillsynen känner importörerna till sina skyldigheter bra på en allmän nivå, men de vill ha mer specifik information om säkerhetskraven angående just de maskiner som de själva importerar. – Projektet svarade på detta behov. Många gånger återkom importörerna till ärendet även efter inspektionen och då fick de råd per e-post eller telefon, berättar inspektör Teuvo Sintonen.

Ytterligare information:
Inspektör Teuvo Sintonen, tfn 0295 016 363, e-post:
fornamn.efternamn@avi.fi
RFV i Södra Finland

Mer information: Tyosuojelu.fi > Marknadskontroll