Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheterna inriktar marknadstillsynen på grävmaskiner och lastare

Arbetarskyddsmyndigheterna inriktar marknadstillsynen på grävmaskiner och lastare

30.9.2021

Arbetarskyddsmyndigheterna har inlett ett treårigt riksomfattande marknadstillsynsprojekt gällande byggmaskiner. Syftet med projektet har varit att säkerställa att de maskiner som används i byggbranschen uppfyller kraven i maskinförordningen och är säkra för deras avsedda användning.

I år och ifjol har övervakningen på basis av olycksfallsstatistiken riktats mot riskfyllda cirkelsågar och bärbara maskindrivna sågar och kapmaskiner.

De saker som granskades var maskinens CE-märkning, bruksanvisning, maskinens övriga märkningar, maskinens EG-försäkran om överensstämmelse, maskinens konstruktionsmässiga säkerhet och påvisande av maskinens överensstämmelse med kraven.

Eftersom mobila och flyttbara maskiner också orsakar ett betydande antal olyckor

kommer övervakningen att inriktas på grävmaskiner, lastare och tilläggsanordningar från och med denna höst. Utöver det som nämns ovan fäster inspektionerna uppmärksamhet vid bland annat säkerheten i förarhytten, säkerställandet av låsningen av tilläggsutrustning och den övriga säkerheten.

Tillsynen kommer att utföras genom inspektionsbesök och mässor som riktas till tillverkare, importörer och distributörer. Inspektionerna meddelas i huvudsak på förhand.

Mer om ämnet: Tillverkarens, importörens och försäljarens ansvar för byggmaskinernas säkerhet (på finska)

Mer information:
Överinspektör Mikko Koivisto, tfn 0295 018 672, e-post: mikko.koivisto@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland