alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Arbetsgivaren saknar avtal om företagshälsovård. Hur ska få reda på om jag har en yrkessjukdom?

Arbetsgivaren saknar avtal om företagshälsovård. Hur ska få reda på om jag har en yrkessjukdom?

Yrkessjukdomar

Företagshälsovård är lagstadgad för alla arbetsgivare. Underrätta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket om arbetsgivaren saknar avtal.

Om du misstänker att du drabbats av en yrkessjukdom ska du genast underrätta din arbetsgivare eller närmaste chef om det. Arbetsgivaren skriver ut ett försäkringsintyg med vilket du får avgiftsfri vård till exempel på en hälso- och sjukvårdscentral eller på ett sjukhus.

Om du inte har försäkringsintyget måste du själv betala vården och läkemedlen. Då ersätts kostnaderna av försäkringsanstalten mot kvitton. 

Ersättning: Vad är en yrkessjukdom? Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK).

28.10.2022