Innehållspublicerare

null Arbetskraftsbyrån bad om lönelöneuträkning när jag anmälde mig som arbetssökande. Jag har inte fått en av min arbetsgivare. Vad ska jag göra?

Arbetskraftsbyrån bad om lönelöneuträkning när jag anmälde mig som arbetssökande. Jag har inte fått en av min arbetsgivare. Vad ska jag göra?

Lön

Be att arbetsgivaren ger de löneuträkningar som du behöver. Du kan göra det med hjälp av blanketten Begäran om handlingar av arbetsgivaren (pdf) som finns på våra sidor. Om arbetsgivaren trots det inte ger dig dem innan den tidsfrist som du angett löper ut kan du kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet, varefter arbetarskyddsinspektören kan vidta tillsynsåtgärder för att få löneuträkningarna.

22.6.2022