Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Brister i arbetsförhållandena på golfbanorna – delvis dålig introduktion för nya arbetstagare

Brister i arbetsförhållandena på golfbanorna – delvis dålig introduktion för nya arbetstagare

Pressmeddelande 24.5.2023 Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten granskade i fjol arbetsförhållandena på golfbanorna i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område. Brister observerades särskilt i utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet samt i introduktionen och handledningen av arbetstagarna.

 "På golfbanorna arbetar många unga arbetstagare, så det är skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid introduktionen. Introduktionen förutsätter att alla eventuella olägenheter och risker på arbetsplatsen har identifierats på arbetsplatsen. På golfbanorna har det inträffat olycksfall i arbetet i samband med användning av arbetsredskap och maskiner, bland annat gräsklippare", berättar överinspektör Sami Kajander från Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet.

Arbetarskyddsinspektioner gjordes på 37 golfbanor i Södra Finland. Utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet var helt ogjord på 21 golfbanor. Vid tio inspektioner gavs anvisningar för att åtgärda brister i introduktionen och handledningen av arbetstagarna.

Det fanns också anmärkningar på de arbetsredskap som används på golfbanorna. "Till exempel kunde maskiner eller anordningar som används på arbetsplatsen sakna ändamålsenliga skydd och de risker som de medför för arbetstagarens hälsa hade inte kunnat identifieras och bedömas", preciserar överinspektör Sami Kajander.

Övriga brister gällde bland annat arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen, företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar, bekämpningen av arbetsolyckor samt förvaringen och lagringen av kemikalier.

Mer information:
Överinspektör Sami Kajander, tfn 0295 016 491, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland