Innehållspublicerare

null Eerik Tarnaala utnämnades till direktör av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid rfv i Södra Finland

Eerik Tarnaala utnämnades till direktör av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid rfv i Södra Finland

1.7.2020

PM Eerik Tarnaala utnämndes den 17 juni 2020 till direktör av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionalförvaltningsverket i Södra Finland av social- och hälsovårdsministern Aino-Kaisa Pekonen.

Tarnaala har arbetat vid arbetarskyddsförvaltningen sedan året 2008, först i Nylands arbetarskyddsdistrikt, och efter regionförvaltningens omstrukturering i 2010 vid regionalförvaltningsverket i Södra Finland. Han har arbetat mångsidigt i olika uppgifter och sedan 2011 varit med i ansvarsområdets ledningsgrupp. Han har omfattande erfarenhet av arbetarskyddstillsyn. I början arbetade Tarnaala som arbetarskyddsinspektör speciellt vid ärenden gällande anställningsförhållanden och välmående i arbetet. Som medlem i ledningsgruppen var Tarnaala ansvarig för bland annat kundinitierad tillsyn vid rfv i Södra Finland samt koordinationen av arbetarskyddsförvaltningens riksomfattande telefonrådgivningen.

Tarnaala är politices magister från Helsingfors universitet, hans huvudämne var ekonomisk och socialhistoria. Vid sidan av finska och svenska talar han flytande engelska och franska.

Eerik Tarnaala har arbetat som verkställande direktör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid rfv i Södra Finland sedan maj 2020. Han börjar i sin nya uppgift den 1 september 2020.

Tillläggsinformation: Direktör Eerik Tarnaala, tfn 02950 16370, förnamn.efternamn@avi.fi