Innehållspresentatör

null En bageriarbetare skadade sina fingrar – böter till chefen och verkställande direktören

En bageriarbetare skadade sina fingrar – böter till chefen och verkställande direktören

9.7.2020 – Sydvästra Finland

Satakunta tingsrätt har 3.7.2020 dömt ut 30 dagsböter var till verkställande direktören och bagerichefen på ett bageriföretag i Satakunta för arbetarskyddsbrott.

Saken gällde en arbetsolycka som inträffade i mars 2019. Bageriarbetaren var i färd med att rengöra tratten i en degdelare. Maskinen antingen startades eller var igång när arbetstagaren utförde rengöringen. Arbetstagarens fingrar träffade skärbladet längst ner i tratten, varmed två av fingrarna skadades.

Maskinen saknade skyddsgaller och säkerhetsbrytare, vilka hade kunnat förhindra uppstart av maskinen när gallret var öppet. Dessutom hade man inte utrett eller bedömt riskerna med att använda maskinen innan den togs i bruk. Därutöver fanns inte bruksanvisningen till maskinen överhuvudtaget tillgänglig på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren presenterade som bevis en bedömning av en lite annorlunda degdelare från 2006. Dessutom framkom det under bevisningen att arbetarskyddsinstruktioner på arbetsplatsen gick i muntligt arv.

Tingsrätten ansåg dock inte att dessa omständigheter gjorde det gällande att man på arbetsplatsen bedrev ett regelbundet och systematiskt arbete med att bedöma arbetarskyddet vid användning av olika maskiner. Dessutom ansåg tingsrätten det som klarlagt att degdelaren stred mot arbetarskyddsbestämmelser. Sammantaget ansåg tingsrätten att den tämligen långa tid som det gått sedan maskinen installerades, underlåtenheten att införskaffa en bruksanvisning och underlåtenheten att efter installationen bedöma riskerna med maskinen bevisade att arbetsgivarens företrädare hade agerat försumligt.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland betonar att det är arbetsgivarens uppgift att bedriva ett tillräckligt systematiskt arbete med riskbedömning, så att riskerna kan identifieras och åtkomst till riskområdet kan förhindras. Om det installeras maskiner eller utrustning på en arbetsplats, ska riskerna med dessa bedömas innan utrustningen eller maskinen tas i bruk. Om ingen riskbedömning görs kan det finnas oidentifierade risker, varmed man inte heller avlägsnar riskerna. I detta fall ledde det till att maskinen saknade skydd som hade kunnat förhindra arbetsolyckan.

Dom R 20/574 i Satakunta tingsrätt 3.7.2020.

Ytterligare information:
Jurist Matti Suontausta, tfn +358 40 727 0549, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland