alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Får en hyrd arbetstagare rösta i valet av arbetarskyddsfullmäktig?

Får en hyrd arbetstagare rösta i valet av arbetarskyddsfullmäktig?

Arbetarskyddssamarbete

En hyrd arbetstagare får inte rösta i valet av arbetarskyddsfullmäktig vid det företag som hyrt arbetstagaren. Däremot får han eller hon rösta i valet av fullmäktig vid sin arbetsgivares företag, det vill säga bemanningsföretaget.

5.10.2018