alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Får en skötare sätta på nålskyddet på en använd nål?

Får en skötare sätta på nålskyddet på en använd nål?

Biologiska agenser

Nej, det får man inte. En använd nål ska alltid slängas i riskavfallskärlet. Riskavfallskärlet ska placeras så att en använd nål säkert kan placeras i det genast efter att den använts. Riskavfallskärl finns i olika storlek och för olika ändamål. Till exempel en skötare som gör hembesök kan ta med ett litet riskavfallskärl.

22.6.2022