Innehållspublicerare

null Får jag byta studielinje eller studieplats mitt under studieledigheten?

Får jag byta studielinje eller studieplats mitt under studieledigheten?

Studieledighet

Vid ansökan om studieledighet ska arbetstagaren bland annat uppge utbildningens mål och läroanstalten eller någon annan utbildningsanordnare där arbetstagaren har en studieplats. På basis av denna ansökan beviljar arbetsgivaren studieledighet. Om arbetstagaren vill byta studielinje eller studieplats under en redan beviljad studieledighet, kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om bytet.

1.7.2022