alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Får maskinens dokument levereras endast i elektroniskt format?

Får maskinens dokument levereras endast i elektroniskt format?

Maskiner och anordningar, Maskiner och arbetsredskap

Alla säkerhetsanvisningar ska finnas på papper med maskinen, övriga dokument kan vara i elektroniskt format.

Arbetsplatsen ska ha obehindrad tillgång till bruksanvisningarna.

21.9.2021