Innehållspublicerare

null Har det fastställts hur länge en arbetarskyddschef kan vara verksam?

Har det fastställts hur länge en arbetarskyddschef kan vara verksam?

Arbetarskyddssamarbete

Nej. Arbetarskyddschefens verksamhetsperiod har inte begränsats.

25.9.2015