alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Har en chef, en anställd som har vårdledighet eller en make/maka som är anställd av en företagare rätt att rösta i valet av arbetarskyddsfullmäktig?

Har en chef, en anställd som har vårdledighet eller en make/maka som är anställd av en företagare rätt att rösta i valet av arbetarskyddsfullmäktig?

Arbetarskyddssamarbete
Ja. Alla arbetstagare och tjänstemän som är anställda på arbetsplatsen vid tidpunkten för valet har rätt att delta. Exempelvis permitterade eller föräldralediga anställda kan alltså också delta i valet.
28.9.2015