Innehållspublicerare

null Har man rätt till lön under moderskapsledigheten?

Har man rätt till lön under moderskapsledigheten?

Familje- och andra ledigheter

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för tiden för familjeledigheter. I många kollektivavtal har man dock avtalat om betalning av lön till exempel för moderskapsledighet och kortvarig frånvaro på grund av att ett barn plötsligt insjuknar.

22.6.2022