alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hur borde mjölklådorna i butiken flyttas så att arbetet belastar kroppen så lite som möjligt?

Hur borde mjölklådorna i butiken flyttas så att arbetet belastar kroppen så lite som möjligt?

Fysisk belastning

För att underlätta lyftandet av mjölklådor har man för butiksbranschen utvecklat hjulförsedda pallar med vars hjälp lådorna flyttas direkt på plats. Vid behov kan lyften göras i par.

3.9.2018