alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hur länge ska utredningarna om beställarens ansvar förvaras?

Hur länge ska utredningarna om beställarens ansvar förvaras?

Beställaransvar

Beställaren ska förvara utredningarna och intygen i minst två år efter att det avtalsenliga arbetet har upphört.

8.10.2018