Innehållspublicerare

null Hur ofta kan arbetsgivaren skjuta upp inledandet av studieledighet?

Hur ofta kan arbetsgivaren skjuta upp inledandet av studieledighet?

Studieledighet

I företag med minst fem anställda kan begynnelsetidpunkten för studieledigheten endast skjutas upp två gånger i följd. I företag med högst fyra arbetstagare kan rätten att skjuta upp studieledigheten vara fortgående. Uppskjutningen förutsätter dock att studieledigheten orsakar kännbar olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.

1.7.2022