alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hur ofta ska ventilationskanalerna rengöras?

Hur ofta ska ventilationskanalerna rengöras?

Arbetsmiljö

Det rekommenderas att ventilationskanaler och ventilationsanordningar i följande utrymmen rengörs minst en gång per år:

  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar hos professionella tillredningsställen
  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar hos sprutmålningsverkstäder, snickerifabriker och -affärer, textilfabriker, tvättinrättningar, bagerier och rökerier samt i sådana industri- och andra utrymmen där ämnen som gör att en brand lätt sprider sig ansamlas i ventilationskanalerna i rikliga mängder
  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar i lokaler där industriell framställning eller teknisk användning av brännbara vätskor försiggår.

Det rekommenderas att ventilationskanaler och ventilationsanordningar i följande utrymmen rengörs minst en gång per år:

  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar i sjukhus, äldreboenden och slutna straffanstalter
  • ventilationskanaler och ventilationsanordningar i fastigheter inom barndagvård, i skolor, på hotell, semesterhem, internat och restauranger.
25.9.2015