alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null I vilka fall ska motorfordonsförare föra personlig körjournal?

I vilka fall ska motorfordonsförare föra personlig körjournal?

Bilförares arbetstider
Principiellt ska alla motorfordonsförare i anställningsförhållande föra personlig körjournal. Den kan ersättas med färdskrivare.
24.7.2018